Regels

Op BattleCraft willen we het zo leuk mogelijk houden. Om hiervoor te zorgen hebben we enkele regels opgesteld. Onthoud dat de regels niet gelimiteerd zijn tot deze lijst!

Chat

Overtreding Ernst Voorbeeld
Spammen Licht Heel vaak sturen van berichten (msg/chat/…)
Overmatig schelden Licht Via chat/msg/faction chat/…
Ander ongewenst gedrag Licht Ter beoordeling staff
Ongepaste links sturen Matig Links sturen die verwijzen naar ongepaste content.
Account phising Ernstig Iemand misleiden om zo een wachtwoord te achterhalen
Adverteren Ernstig Sturen van een IP van een andere server
Lekken persoonlijke informatie Ernstig Sturen van adressen, telefoonnummers, etc. (van anderen of jezelf)

Straffen

 • 1x Licht: 30 minuten mute
 • 1x Matig of 3x Licht: 120 minuten mute
 • 1x Ernstig of 3x Matig of 5x Licht: 1 dag mute
 • 2x Ernstig of 4x Matig: permanente mute

 

Gameplay

 

Overtreding Ernst Voorbeeld
Command spam Licht Heel vaak een command uitvoeren
Het hebben van meer dan 2 accounts per speler Matig N.V.T.
Verstoren van serverwerking Matig Serverwerking verstoren op elke manier dan ook
Bug exploit (licht) Matig Met enderpearl door muurhoek gaan
Autoklik / Macro’s Matig Account aansturen zonder dit zelf te doen
Bug exploit (ernstig) Ernstig Dupliceren items
Gebruik maken van hacked clients of mods die je een in-game voordeel geven ten opzichte van spelers zonder mods Ernstig Gebruik maken van bijvoorbeeld Forcefield, Fly, Anti-Knockback, X-ray
Oplichten van staff** (of poging tot) Ernstig Doen alsof er iets fout is gegaan tijdens het doneren terwijl dit helemaal niet het geval is
Een account proberen over te nemen Zeer ernstig Zonder toestemming proberen in te loggen op iemand anders account

** Geldig voor alle staff. Voor guards is een uitzondering: als het gaat om het oplichten met betrekking op puur in-game zaken (denk aan tp-scam of items niet geven als er wel betaald is (met in-game money)) en er niet gevraagd wordt om artificieel  in te grijpen (bijvoorbeeld om iemand te jailen) dan is het scammen van een guard wel toegestaan. Het is aan een moderator (of hoger) om te bepalen in hoeverre dit het geval is, mocht de guard hier beroep op doen als hij opgelicht is.

Straffen

 • 1x Licht: waarschuwing
 • 1x Matig of 2x Licht: tijdelijke ban 1 dag
 • 1x Ernstig of 2x Matig of 4x Licht: tijdelijke ban 7 dagen
 • 2x Ernstig of 3x Matig: permanente ban
 • Zeer ernstig: permanente ban

 

Opmerkingen

 • Indien een speler verdacht wordt van hacken kan deze tijdelijk door een moderator opgesloten worden in een jail. Op een later moment wordt dan besloten welke straf de speler krijgt of dat deze vrijgelaten wordt.
 • De staff zelf moet getuige zijn van de overtreding of overtuigend bewijs ontvangen hebben van een andere speler ( bijvoorbeeld video-opname) . Als dit niet het geval is zal niet tot straffen overgegaan worden. Let wel op dat je beter in de gaten gehouden wordt als je verdacht bent!
 • Een tijdelijke/permanente ban is ook geldig voor je alts. Het proberen te ontwijken van een ban zal tot een IP-ban leiden.
 • Het ontwijken van een mute met behulp van een alt zal leiden tot gelijkwaardige mute op de alt.
 • Of een bug exploit licht of ernstig is zal door de staff per situatie bepaald worden.